Thursday, October 9, 2008

"Kapag di mo ako iniwan sa ilalim ng matinding sikat ng araw...

...hindi din kita iiwan hanggang sa huling patak ng malakas na ulan."

No comments: